Skip to main content

Ūkininkai turės tvarkyti finansinę apskaitą

By 2022-04-01Naujienos

Keičiama finansinės apskaitos tvarka – visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, nuo gegužės 1 d. privalės tvarkyti buhalterinę apskaitą. Iki šiol tai daryti turėjo tik ūkininkai, pretenduojantys ar gaunantys valstybės, Europos Sąjungos fondų paramą, jeigu šios paramos teikimo sąlygose tai būdavo numatyta, ir ūkininkai bei gyventojai, įsiregistravę pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Šie pokyčiai būtini siekiant įgyvendinti Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimus,  pagal kuriuos visi savarankiška veikla užsiimantys gyventojai, taip pat ir ūkininkai, privalo tvarkyti savo veiklos buhalterinę apskaitą.

Atsižvelgiant į šį ir kitus minėto įstatymo pakeitimus, Vyriausybė įpareigojo Žemės ūkio ministeriją  peržiūrėti galiojančią ūkininkų buhalterinės apskaitos tvarką ir priderinti ją prie įstatymo reikalavimų.

Ministerija parengė įsakymo projektą, kuriuo  bus patvirtinta supaprastintos finansinės apskaitos bei dvejybinės apskaitos tvarka.

  • Ūkininkai galės patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.

Vietoje šiuo metu egzistuojančių trijų teisės aktų, reglamentuojančių ūkininkų apskaitą, bus vienas įsakymas, patvirtinantis visas apskaitos tvarkas.

Svarbu tai, kad didelių pokyčių ūkininkų finansinės apskaitos tvarkose nenumatoma: supaprastintoji apskaitos tvarka nustatys pinigų kasoje, banko sąskaitose, pirkimo ir pardavimo apskaitos reikalavimus  pildant vieną Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalą, kurį ir dabar pildo ūkininkai.

Į dvejybinės apskaitos tvarką perkeliamos šiuo metu galiojančių Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų nuostatos.

Ūkininkams renkantis apskaitos tvarkymo būdą, kaip ir anksčiau, taip ir dabar, didelės įtakos  turės tai, ar ūkis gauna (ar planuoja gauti)  valstybės ar ES paramą.  Dažnai paramos teikimo sąlygose yra  numatyti reikalavimai, susiję su apskaitos tvarkymu ir (ar) finansinių ataskaitų pateikimu.

Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“ projektas yra čia.