Skip to main content

Skundai ir apeliacijos

Skundas – fizinio ar juridinio asmens pateiktas pareiškimas sertifikavimo įstaigai dėl jos veiklos, darbuotojų darbo rezultatų bei sertifikuotų ūkio subjektų veiklos ar pagamintų produktų. Gali būti skundžiami ir įstaigos veiksmai ar neveikimas. Skundas gali būti pateikiamas bet kokiomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą (teisė atstovauti užfiksuota rašytiniu sutikimu).

Skundai gauti dėl įstaigos veiklos Ekoliuks direktoriaus išanalizuojami per 10 darbo dienų (jeigu skundo tyrimo specifika nereikalauja daugiau laiko) ir priimamas galutinis sprendimas. Skundams dėl sertifikuotų ūkio subjektų veiklos bei pagamintų produktų įvertinimo atliekamas atskiras tyrimas, dažniausiai pasinaudojant papildomos patikros galimybe. Skundą pateikę asmenys, kurie nurodė savo kontaktus ir pageidavimą gauti informaciją, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojami apie priimtą galutinį sprendimą.

Apeliacija – sertifikuoto ūkio subjekto sertifikavimo įstaigos apeliacinei komisijai adresuotas prašymas persvarstyti jo atžvilgiu priimtą nepalankų sprendimą, susijusį su vykdoma veikla ar gaminama produkcija.

Nepalankus sprendimas – sprendimas dėl sertifikato neišdavimo, sustabdymo ar anuliavimo bei gaminamos produkcijos asortimento realizacijai susiaurinimo.

Detalesnę informaciją dėl Apeliacijos pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo rasite Apeliacijų tvarkos apraše Apeliacijų tvarkos apraše (TVR-02).