Apie įmonę

UAB „Ekoliuks“ – pirmoji privati įmonė Lietuvoje įkurta 2020-aisiais metais,  siekianti teikti maisto produktų sertifikavimo paslaugas.

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką akreditacijos srityje 2021 m. birželio 28 d. išdavė akreditacijos pažymėjimą liudijantį, kad UAB „Ekoliuks“ sertifikavimo įmonė atitinka Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012.

2022 m. birželio 17 d. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) sertifikavimo įstaigai UAB „Ekoliuks“ suteikė leidimą sertifikuoti ir vykdyti pagal Nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų priežiūrą Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių nustatyta tvarka.

Įmonei suteiktas kodas LT-NKP-002.

Vizija. Lietuvoje bei už jos ribų tapti pripažinta konkurencinga, kompetentinga ir profesionalia ekologinės gamybos ir pagal kitas kokybės sistemas pagamintų maisto produktų sertifikavimo ir kontrolės įmone.

Misija. Taikant optimaliausią veiklos vykdytojų kontrolės sistemą, efektyviai ir skaidriai vykdyti teisės aktuose numatytas oficialios kontrolės funkcijas, plėsti teikiamų paslaugų spektrą, kuriant patrauklios ir skaidrios įmonės įvaizdį.