Skip to main content

Apie įmonę

UAB „Ekoliuks“ – pirmoji privati sertifkavimo įmonė Lietuvoje įkurta 2020-aisiais metais.

2021 m. birželio 28 d. NAB išdavė akreditacijos pažymėjimą liudijantį, kad UAB „Ekoliuks“ sertifikavimo įmonė atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012.

2022 m. birželio 17 d. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) sertifikavimo įstaigai UAB „Ekoliuks“ suteikė leidimą sertifikuoti ir vykdyti pagal Nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų priežiūrą Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių nustatyta tvarka.

Įmonei suteiktas kodas LT-NKP-002.

Vizija. Lietuvoje bei už jos ribų tapti pripažinta konkurencinga, kompetentinga ir profesionalia ekologinės gamybos ir pagal kitas kokybės sistemas pagamintų maisto produktų sertifikavimo ir kontrolės įmone.

Misija. Taikant optimaliausią veiklos vykdytojų kontrolės sistemą, efektyviai ir skaidriai vykdyti teisės aktuose numatytas oficialios kontrolės funkcijas, plėsti teikiamų paslaugų spektrą, kuriant patrauklios ir skaidrios įmonės įvaizdį.