Nacionalinės Kokybės Produktai

Pagal nacionalinės maisto kokybės sistemos taisykles (toliau – Taisyklės) pagaminti produktai (toliau NKP) ir jų sertifikavimo paslaugos įmonėje UAB „Ekoliuks (toliau Ekoliuks) 

NKP išskirtinumas

NKP – tai natūralūs ir sveiki maisto produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus reikalavimus, arba kurie dėl gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis. NKP išsiskiria savo produktų kokybe, o gamybos procesas – aukštesniais aplinkos tausojimo ir gyvūnų gerovės standartais. 

NKP produktai pagaminti iš žaliavų, kurių sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), juose nėra atitinkamuose Taisyklių prieduose nurodytų maisto papildų, produktai pasižymi aukštesne maistine verte.

NKP sertifikavimas

Sertifikavimo paslauga teikiama pareiškėjams, kuriais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, ir kurie augina, gamina ar perdirba produktus pagal Taisyklių ir atitinkamos specifikacijos reikalavimus. Pagamintus produktus pareiškėjai privalo pateikti NKP rinkos galutiniam vartotojui arba kaip žaliavas tolimesniam perdirbimui.

Pareiškėjai privalo:

  • Laikytis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimų, taikomų maisto produktų gamybos ar perdirbimo bei tiekimo rinkai procese. 
  • Laikytis Taisyklių ir atitinkamos specifikacijos reikalavimų. 
  • Sertifikavimo įstaigai Ekoliuks pateikti tik teisingą informaciją bei visus reikalingus dokumentus. 

Pareiškėjai turi teisę:

  • Pateikti Ekoliuks prašymą dėl NKP sertifikavimo (KS-001)

Sertifikavimo eiga:

  • Gavusi pareiškėjo prašymą su visais reikalingais dokumentais Ekoliuks per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl patikros pareiškėjo ūkyje ar įmonėje atlikimo.
  • Atlikus patikrą, Ekoliuks įvertina patikros rezultatus ir priima sprendimą dėl NKP sertifikato:
  • Jei sprendimas teigiamas, sudaroma sutartis (KS-018 ) ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo patikros atlikimo, Ekoliuks išduoda sertifikatą ir suteikia teisę naudoti atitinkamą NKP ženklą ir tiekti produktus NKP rinkai;
  • Jei sprendimas neigiamas, per 14 kalendorinių dienų pareiškėjas yra informuojamas raštu apie neatitiktis, nurodomas terminas pašalinti trūkumams.
  • Išdavus sertifikatą, pareiškėjas įtraukiamas į Ekoliuks informacinę sistemą ir viešą sąrašą tinklalapyje.
  • Ekoliuks vykdo planinę priežiūrą NKP auginimo, gamybos ar perdirbimo procesų atitikčiai 1 kartą per metus.

NKP sertifikatas galioja 3 metus.

Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (NKP) sertifikavimo bei priežiūros schema:

Esant nusiskundimų ar kilus įtarimui dėl galimų pažeidimų, sertifikavimo įstaiga turi teisę atlikti neplanines patikras be išankstinio įspėjimo ir paimti mėginius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Sertifikavimo paslaugų įkainiai

Peržiūrėti įkainius (PDF)
Dėl detalesnės informacijos, reikalingų dokumentų formų ir jų pateikimo prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba užsukite į kontaktus:
Kontaktai