Skip to main content

Nacionalinės Kokybės Produktai

Pagal nacionalinės maisto kokybės sistemos taisykles (toliau – Taisyklės) pagaminti produktai (toliau NKP) ir jų sertifikavimo paslaugos įmonėje UAB „Ekoliuks (toliau Ekoliuks) 

NKP išskirtinumas

NKP – tai natūralūs ir sveiki maisto produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus reikalavimus, arba kurie dėl gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis. NKP išsiskiria savo produktų kokybe, o gamybos procesas – aukštesniais aplinkos tausojimo ir gyvūnų gerovės standartais. 

NKP produktai pagaminti iš žaliavų, kurių sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), juose nėra atitinkamuose Taisyklių prieduose nurodytų maisto papildų, produktai pasižymi aukštesne maistine verte.

Parama NKP gamintojams

Nuorodos į pateikiamą informaciją apie:

Button Text

NKP sertifikavimas

Sertifikavimo paslauga teikiama pareiškėjams, kuriais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, ir kurie augina, gamina ar perdirba produktus pagal Taisyklių ir atitinkamos specifikacijos reikalavimus. Pagamintus produktus pareiškėjai privalo pateikti NKP rinkos galutiniam vartotojui arba kaip žaliavas tolimesniam perdirbimui.

Pareiškėjai privalo:

 • Laikytis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimų, taikomų maisto produktų gamybos ar perdirbimo bei tiekimo rinkai procese. 
 • Laikytis Taisyklių ir atitinkamos specifikacijos reikalavimų. 
 • Sertifikavimo įstaigai Ekoliuks pateikti tik teisingą informaciją bei visus reikalingus dokumentus. 

Pareiškėjai turi teisę:

 • Pateikti Ekoliuks prašymą dėl NKP sertifikavimo (KS-001)

Sertifikavimo eiga:

 • Gavusi pareiškėjo prašymą su visais reikalingais dokumentais Ekoliuks per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl patikros pareiškėjo ūkyje ar įmonėje atlikimo.
 • Atlikus patikrą, Ekoliuks įvertina patikros rezultatus ir priima sprendimą dėl NKP sertifikato:
 • Jei sprendimas teigiamas, sudaroma sutartis (KS-018 ) ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo patikros atlikimo, Ekoliuks išduoda sertifikatą ir suteikia teisę naudoti atitinkamą NKP ženklą ir tiekti produktus NKP rinkai;
 • Jei sprendimas neigiamas, per 14 kalendorinių dienų pareiškėjas yra informuojamas raštu apie neatitiktis, nurodomas terminas pašalinti trūkumams.
 • Išdavus sertifikatą, pareiškėjas įtraukiamas į Ekoliuks informacinę sistemą ir viešą sąrašą tinklalapyje.
 • Ekoliuks vykdo planinę priežiūrą NKP auginimo, gamybos ar perdirbimo procesų atitikčiai 1 kartą per metus.

NKP sertifikatas galioja 3 metus.

Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (NKP) sertifikavimo bei priežiūros schema:

Esant nusiskundimų ar kilus įtarimui dėl galimų pažeidimų, sertifikavimo įstaiga turi teisę atlikti neplanines patikras be išankstinio įspėjimo ir paimti mėginius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Sertifikavimo paslaugų įkainiai

Peržiūrėti įkainius (PDF)

NKP produktų ženklinimas

NKP sertifikatas suteikia teisę produktus ženklinti atitinkamu Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre įregistruotu, Žemės ūkio ministerijai nuosavybės teise priklausančiu NKP ženklu.

NKP etiketėje taip pat turi būti nurodytas sertifikavimo įstaigos kodas. Ekoliuks sertifikavimo įstaigos kodas yra- LT-NKP-002. Etikečių su NKP ženklu pavyzdžius privaloma suderinti su sertifikavimo įstaiga prieš jų spausdinimą.

Ženklas „Kokybė“

Ženklą sudaro žodis „KOKYBĖ“, apjuostas rodykle, nutrūkstančia ties žodžio „KOKYBĖ“ pradžia, platėjančia ženklo apačioje ir kylančia į viršų ties jo pabaiga.

Ženklo matmenys: 80×50 mm (ilgis – 8 cm, aukštis – 5 cm). Ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas. Ženklą sudarančių simbolio ir žodžio „KOKYBĖ“ spalva yra tamsiai raudona (CMYK0/100/60/30). Spausdinant nespalvotose išorinėse ar vidinėse pakuotėse ir reklaminėje medžiagoje taip pat galima naudoti juodos spalvos ženklą. Jei dėl pakuotės spalvų ženklas tampa sunkiai matomas, išorinė jo pusė gali būti apibrėžiama balta linija siekiant, kad būtų didesnis kontrastas pakuotės spalvoms.

Žemiau galite parsisiųsti ,,Kokybė“ ženklą Jums tinkančiu formatu:

PDFSVGPNGGIF

Ženklas Nacionalinė kokybė Lietuva

Ženklu „Nacionalinė kokybė Lietuva“ ženklinami produktai, atitinkantys pagrindinius to produkto specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Ženklo „Nacionalinė kokybė Lietuva“ minimalūs matmenys: 18x13mm (ilgis – 18 mm, aukštis – 13 mm), ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas. Ženklą sudaro baltas ovalas, ženklo centre – valstybinė vėliava (tos šalies, kurioje produktas buvo sertifikuotas), žalia linija užsisuka aplink vėliavą ir užsibaigia žalio lapelio simboliu, ženklo viršutinėje dalyje yra žodžiai „NACIONALINĖ KOKYBĖ“, apatinėje – „LIETUVA“.
Ženklo spalvos: šviesiai žalia (CMYK64/10/100/0), balta (CMYK0/0/0/0) bei stilizuotos vėliavos spalvos (Lietuvos vėliavos spalvos: geltona (CMYK0/30/100/0), žalia (CMYK100/55/100/0), raudona (CMYK25/100/100/0)). Ženkle naudojamas šriftas: Myriad Pro Semibold, šrifto dydis visada tokios pat proporcijos.
Prireikus, galima naudoti monochromatinę ženklo versiją.

Žemiau galite parsisiųsti ,,Nacionalinė kokybė Lietuva“ ženklą Jums tinkančiu formatu:

PDFSVGPNGGIF

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • Ženklinti produkciją NKP ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie savo ūkyje išaugintą / pagamintą NKP produkciją parduoda perdirbėjams kaip žaliavą arba pristato ją tiesiogiai galutiniam vartotojui. Ūkio subjektai, tiesiogiai galutiniam vartotojui parduodantys savo ūkyje išaugintus / pagamintus NKP produktus, pardavimo metu turi turėti sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, kuriuo patvirtinama parduodamų NKP produktų atitiktis keliamiems reikalavimams.
 • NKP etiketėje turi būti nurodytas sertifikavimo įstaigos kodas: LT-NKP-002.
 • NKP ženklas negali būti naudojamas taip, kad tretieji asmenys galėtų jį supainioti su komerciniu prekės ženklu, konkretų gamintoją nurodančiu ženklu ar bet kokiu kitu klaidinančiu būdu.

Gamintojas, kuriam taikomas sertifikato sustabdymas ar anuliavimas, šių priemonių taikymo laikotarpiu neturi teisės naudoti NKP ženklo.

Dėl detalesnės informacijos, reikalingų dokumentų formų ir jų pateikimo prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba užsukite į kontaktus:
Kontaktai