Skip to main content

Ūkininkai kviečiami rinktis gamtą tausojantį ūkininkavimą

By 2021-02-0819 liepos, 2021Naujienos

 

Asociatyvi nuotr. (Unsplash)

Agrarinė aplinkosauga – vienas iš pagrindinių gamtai palankaus ūkininkavimo sprendimų. Šiais metais planuojami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministerija kviečia ūkininkus apsvarstyti savo galimybes ir dalyvauti agrarinės aplinkosaugos veiklose.

Nors pastaruoju metu daug kalbama apie žmogaus poveikį gamtai bei jo veiklos pasekmes, o žemės ūkis pristatomas kaip vienas taršiausių sektorių Lietuvoje, tačiau taikant gamtai palankų ūkininkavimą žemės ūkis gali būti vienas iš pagrindinių šios problemos sprendimo būdų. Lietuvos ūkininkai, KPP įgyvendinimo laikotarpiu dalyvaudami priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose, turėjo puikias galimybes prisidėti prie biologinės įvairovės atkūrimo ir jos išsaugojimo, ūkininkauti draugiškai aplinkai. Pareiškėjai galėjo rinktis net iš 13 šios priemonės veiklų.

Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, 2020 m. aktyviausiai agrarinės aplinkosaugos veiklose dalyvavo ūkininkaujantys Panevėžio (1 130), Vilniaus (1 056), Utenos (871), Kauno (694), Šiaulių (662), Klaipėdos (650), Tauragės (560), Telšių (444), Alytaus (437), Marijampolės (321) apskrityse.

Pernai pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ buvo pateiktos 6 825 paraiškos, deklaruotas 109 093 ha plotas. Tarp populiariausių ir didžiausią proveržį pasiekusių veiklų paminėtinos dvi natūraliu būdu dirvožemio kokybę gerinančios ir jį nuo degradacijos bei erozijos padedančios apsaugoti veiklos. Tai – „Ražienų laukai per žiemą“ (pateikta 2 440 paraiškų, deklaruotas 34 111 ha plotas) ir „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ (pateiktos 824 paraiškos, deklaruota 28 225 ha).

Natūralių, pusiau natūralių pievų ar ganyklų turintys ūkininkai ir ekstensyviai (nenašiai) jose ūkininkaudami, gyvena santarvėje su gamta. Daugiausiai paraiškų – 1 277, pateikta pagal veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, deklaruotas pievų plotas siekia 17 938 ha. Tuo tarpu vykdyti veiklą „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ pasirinko 764 pareiškėjai, kurie deklaravo 7 646 ha šlapynių ploto.

Ūkininkai, vykdantys ūkinę veiklą natūralių ir saugomų rūšių buveinių plotuose – specifinėse pievose – ir prisiėmę įsipareigojimus pagal veiklą „Specifinių pievų tvarkymas“, padeda spręsti nykstančios bioįvairovės problemas.  Nors paraiškų pateikta ne tiek daug – 311, tačiau ekstensyviai ūkininkaujama net 2 166 ha plote. 

Dalyvaudami veiklose „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ bei „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ ūkininkai gali prisidėti prie  vertingų paukščių išlikimo. Minėtose veiklose iš viso dalyvauja 193 pareiškėjai, deklaruotas 3 695 ha pievų bei šlapynių plotas, kuriame aptinkamos nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinės.

Deja, kai kuriomis priemonės veiklomis ūkininkai nesusidomėjo, nors jų įgyvendinimas būtų didelė  pagalba siekiant užsibrėžtų aplinkos apsaugos tikslų. Artėjant šių metų pasėlių deklaravimui, Žemės ūkio ministerija tikisi, kad į mažiau populiarias veiklas („Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Dirvožemio apsauga“) atkreips dėmesį daugiau pareiškėjų.

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų įkainiai:

 • „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ – 101 Eur už ha;
 • „Specifinių pievų tvarkymas“ – 69 Eur už ha;
 • „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 208 Eur už ha;
 • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ – 291 Eur už ha;
 • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – 160 Eur už ha;
 • „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ veiklos sritys:
 • „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 97 Eur už ha;
 • „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 65 Eur už ha;
 • „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ – 221 Eur už ha;
 • „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“:

– išvežant nušienautą žolę – 155 Eur už ha;
– nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 141 Eur už ha;

 • „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – 232 Eur už ha;
 • „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“:

– daržovėms ir bulvėms – 318 Eur už ha;
– vaisiams ir uogoms – 336 Eur už ha;

 • „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą – 45 Eur už ha;
 • „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ – 134 Eur už ha;
 • „Ražienų laukai per žiemą“ – 99 Eur už ha.

Žemės ūkio ministerija kviečia ūkininkus sekti balandžio viduryje prasidėsiančio deklaravimo aktualijas, naujausius taisyklių pakeitimus ir pasirinkti gamtą tausojantį ūkininkavimą.

KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles rasite čia.

Parengė: LR žemės ūkio ministerija