Skip to main content

Pagal Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisykles gaminamų produktų sertifikavimo rinkoje darbą pradeda UAB „Ekoliuks“

By 2022-07-07Naujienos

Pagal Nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (NKP) sertifikavimo ir priežiūros rinkoje veiklą pradėjo UAB „Ekoliuks“. Per dvidešimt penkerius metus tai tik trečioji įmonė, gavusi iš Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) leidimą teikti paslaugas ūkininkams šioje srityje.

UAB „Ekoliuks“ – tai pirmoji privati įmonė Lietuvoje, operatyviai ir kokybiškai galinti teikti maisto produktų sertifikavimo paslaugą.

NKP ženklu pažymėti produktai nuo kitų skiriasi tuo, kad jie pasižymi natūralumu, maistingumu, o gaminami prisidedant prie aplinkos tausojimo ir išsaugojimo. Jie vartotojams pateikiami per trumpesnį nei įprasta šios kategorijos produktams laiką, todėl yra šviežesni, pasižymi išskirtiniu skoniu, kvapu, išvaizda bei konsistencija. NKP kokybė yra aukštesnė nei reikalaujama Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose.

Tam, kad ūkininkų auginamiems, gaminamiems ar perdirbtiems produktams būtų suteiktas NKP sertifikatas ir teisė produktus ženklinti NKP ženklu, yra atliekama viso proceso priežiūra bei sertifikavimas.

UAB „Ekoliuks“ direktoriaus pavaduotojas Virginijus Masionis pabrėžė, jog produktai, pagaminti pagal Nacionalinę maisto kokybės sistemą, jau gali būti ženklinami dviem ženklais. Jais ženklinami produktai skirsis ne žaliavų kilmės ar pagaminimo šalimi, bet reikalavimais tiek gamybos procesui, tiek ir galutinio produkto kokybei.

Naujuoju ženklu „Nacionalinė kokybė Lietuva“ yra ženklinami produktai, atitinkantys bendruosius ir specialiuosius Nacionalinės maisto kokybės sistemos keliamus reikalavimus, o raudonu ženklu „Kokybė“ – produktai, atitinkantys ne tik pagrindinius, bet ir papildomus reikalavimus.

Ūkininkai, anot V. Masionio, pateikiant paraišką „Ekoliuks“, galės nuspręsti, kokio ženklo patvirtinimo savo produkcijai siekia.

Anot jo, UAB „Ekoliuks“ suteiktas leidimas sertifikuoti ir vykdyti pagal Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisykles pagamintų produktų priežiūrą yra svarbus dėl kelių aspektų – atsiradus rinkoje kelioms tokias paslaugas teikiančioms įstaigoms, ūkininkai jiems itin aktualias, gaminių vertę padidinančias paslaugas galės įsigyti už palankesnę kainą, nevaržomai reikšti savo nuomonę ar ginti savo interesus. Be to, bus stengiamasi optimizuoti NKP sertifikato išdavimo laiką bei operatyviai spręsti iškilusias problemas ar suteikti reikiamą informaciją ūkininkui.

„Konkurencija sveikintina visose rinkose. Jos pasekmė – ne tik pareiškėjui priimtinesnė kainodara, bet ir didesnis dėmesys. NKP sertifikatas produktams yra išduodamas trims metams, tačiau, ar laikomasi Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių reikalavimų, tikrinama kasmet. Bet kuriuo metu ūkininkas galės be apribojimų keisti sertifikavimą ir priežiūrą atliekančią įmonę“, – sako V. Masionis.

Sertifikavimo paslauga teikiama pareiškėjams, kuriais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, auginantys, gaminatys ar perdirbantys produktus pagal Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių ir atitinkamos specifikacijos reikalavimus. Pagamintus produktus pareiškėjai privalo pateikti NKP rinkai galutiniam vartotojui arba kaip žaliavas tolimesniam perdirbimui.

Gavusi pareiškėjo prašymą su visais reikalingais dokumentais, „Ekoliuks“ greičiau nei per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl patikros pareiškėjo ūkyje ar įmonėje atlikimo ir raštu apie tai informuoja pareiškėją. Įgyvendinus būtinas šiam etapui procedūras, yra įvertinami rezultatai ir priimamas sprendimas dėl NKP sertifikato. Jei jis – teigiamas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo patikros atlikimo, „Ekoliuks“ išduoda sertifikatą ir suteikia teisę naudoti atitinkamą NKP ženklą ir tiekti produktus NKP rinkai. Jei sprendimas neigiamas – per 14 kalendorinių dienų pareiškėjas yra informuojamas raštu apie nustatytas neatitiktis, nurodomas terminas pašalinti trūkumams.

Išdavus sertifikatą, pareiškėjas įtraukiamas į „Ekoliuks“ informacinę sistemą ir viešą sąrašą tinklalapyje.

„Ekoliuks“ taip pat gali atlikti patikras be išankstinio įspėjimo, jeigu įtariama, kad NKP gamintojas nesilaiko nustatytų reikalavimų sertifikato galiojimo metu.

2021 m. galiojo 367 NKP sertifikatai. Pagal šią sistemą produktus gamino 365 ūkio subjektai.